Adatvédelmi nyilatkozat

Az Audio-Technica Limited (a továbbiakban: ‘AT’) eltökélt az Ön személyes adatainak védelme irányában. Ez a weboldal nem gyermekek számára készült és nem gyűjti szándékosan gyermekek személyes adatait. Az AT egy adatvédelmi menedzsert jelölt ki, aki a jelen adatvédelmi nyilatkozat kapcsán felmerülő kérdések megválaszolásáért felelős. Amennyiben kérdése van, kérjük keressen fel minket az alábbi elérhetőségen:

Kapcsolat:

Audio Technica Limited

Cégjegyzékszám: 01385176

Email cím: privacy@audio-technica.eu

Postai cím: Technica House Unit 5, Millennium Way, Leeds, LS11 5AL

Telefonszám: 0113 277 1441

Jelen nyilatkozat célja

Ez az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza azokat az irányelveket, melyeket az AT alkalmaz a honlap látogatóival szemben. Tartalmazza az adatkezelés módját, valamint leírja a látogató személyiségi jogait és az érvényben lévő jogi környezetet.

Személyes adatok

Személyes adatok – vagy személyi információ – alatt minden olyan adatot értünk, amelyből az egyén személye felismerhető. Nem személyinek minősül az olyan adat, ahol a felhasználó identitása eredendően nem ismert (névtelen adatok).

Cégünk alapvetően import és nagykereskedelmi tevékenységgel foglalkozik, így ritkán érintkezünk személyes adatokkal a termékeink végfelhasználóit illetően. Leggyakrabban általános kapcsolatfelvétel, készletinformáció vagy garanciális ügyintézés céljából kerülünk kapcsolatba végfelhasználókkal.

Az AT adatokat gyűjt és használ a weboldalt használó a látogatókról, és az erősebb elköteleződésű személyekről, például aki egy adatlap kitöltésével lép velünk kapcsolatba, feliratkozik hírlevélre, vagy ha a termékeinkkel kapcsolatban lép velünk kapcsolatba (telefonon vagy email-ben), abból a célból, hogy szolgáltatást tudjon nyújtani.

Az alábbi listába kategorizált adatokat gyűjtjhetük, használhatjuk, tárolhatjuk és továbbíthatjuk:

 • Személyes és kapcsolati információ: vezetéknév, keresztnév, felhasználónév vagy hasonló azonosító, titulus, cím, e-mail cím és telefonszám.
 • Pénzügyi és tranzakciós adatok: bankszámla és bankkártya adatok valamint az AT-val folytatott pénzügyi tranzakciók adatai
 • Marketing- és kapcsolattartási adatok: az Ön szándéka a marketinganyagainkkal kapcsolatban, a kommunikáció választott módja és jelen weblap használatának preferenciái
 • Technikai adatok internet protocol (IP) cím, bejelentkezési adatok, a használt böngésző típusa és verziója, időzóna beállítások és földrajzi elhelyezkedés, böngésző bővítmények és azok verziója, operációs rendszer és egyéb technológia, melyet a jelen weblap eléréséhez használ.
 • Nem gyűjtünk érzékeny adatot és különleges kategóriájú személyes adatot Önről.

Hogyan használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait a következő körülmények között használjuk:

 • Amennyiben szerződés teljesítéséhez és termékeink értékesítéséhez az Ön által megadott adatok szükségesek.
 • Amennyiben jogi vagy adóügyi szabályozásnak kell megfeleljünk az adatok tárolásával.
 • Ahol be kell tartanunk egy jogi vagy rendeleti kötelezettséget, különös tekintettel a pénzügyi nyilvántartásra.
 • Nem a hozzájárulást tekintjük a személyes adatkezelés jogi alapjának.

Célok, melyekre használhatjuk az adatait

Az alábbi táblázatos formában részletezzük az összes lehetséges módot, ahogy a személyes adatokat használjuk, és a hozzájuk kapcsolódó jogalapot.

Cél/TevékenységAdat típusaA feldolgozás alapja
1.Információ gyűjtése, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel weben, emailben vagy telefonon.

2. Reakció az Ön kérdéseire a viszonteladókkal, termékekkel és szállítási feltételekkel és garanciális ügyintézéssel kapcsolatban.

(a) Személyes és kapcsolati információ

(b) Pénzügyi információ

(a) Szerződésben foglalt kötelezettségnek való megfelelés

(b) Jogi vagy beszámolási kötelezettségnek való megfelelés

(c) Társaságunk alapvető érdeke, miszerint értékesítést kívánunk generálni és az ügyfeleinket maradéktalanul kiszolgálni például a helyi viszonteladóhoz való irányítással.

3. Garanciális és szerviz ügyletek kezelése – beleértve az esetleges szervizdíjakat és egyéb költségeket is.(a) Személyes és kapcsolati információ

(b) Pénzügyi információ

(a) Szerződésben foglalt kötelezettségnek való megfelelés

(b) Jogi vagy beszámolási kötelezettségnek való megfelelés

(c) Társaságunk alapvető érdeke, miszerint ügyfeleinket maradéktalanul kívánjuk kiszolgálni.

4. Kereskedelmi partnereinkkel és termékeink végfelhasználóival való kapcsolattartás termék- és szolgáltatás információ átadása céljából:

(a) Hírlevelek, brossúrák és egyéb termék- valamint viszonteladói információ átadása

(b) Értesítés az adatvédelmi szabályzat változásáról.

(c) Reakció az ügyfelek visszajelzéseire.

(a) Személyes és kapcsolati információ

(b) Marketing és kommunikáció

(a) Szerződésben foglalt kötelezettségnek való megfelelés

(b) Társaságunk alapvető érdeke, miszerint értékesítést kívánunk generálni és az ügyfeleinket maradéktalanul kiszolgálni a vevői viselkedés elemzése alapján.

5. Az üzlet és jelen honlap vezetése és védelme (ideértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, rendszer karbantartást, támogatást, jelentéskészítést és az adatok host-olását).(a) Személyes és kapcsolati információ

(b) Technikai információ

(a) Társaságunk alapvető érdeke (üzletvitelünk, adminisztrációs és IT szolgáltatások ellátása, hálózati biztonság nyújtása, visszaélések elkerülése céljából, valamint üzleti újraszervezési vagy csoport átszervezési gyakorlattal kapcsolatban).

(b) Jogi kötelezettségnek való megfelelés.

6. A megfelelő webes tartalom, releváns hirdetések előállítása és a marketingstratégiánk eredményeinek mérése érdekében.(a) Személyes és kapcsolati információ

(b) Technikai információ

(c) Marketing és kommunikáció

Társaságunk alapvető érdeke, miszerint mélyrehatóan kívánjuk tanulmányozni, hogy az ügyfeleink hogyan használják a termékeinket és szolgáltatásainkat – mindezzel segítve azok fejlesztését.
7. Az adatokból összeállított analitikák által jelen honlap, a termékeink, a kommunikációnk és az ügyfél-elégedettség fejlesztése érdekében.(a) Technikai információ

(b) Marketing és kommunikáció

Társaságunk alapvető érdeke, miszerint mélyrehatóan kívánjuk tanulmányozni, hogy az ügyfeleink hogyan használják a termékeinket és szolgáltatásainkat – mindezzel segítve azok fejlesztését.
8. Javaslattétel az Ön számára érdekes ajánlatainkról.(a) Személyes és kapcsolati információ

(b) Technikai információ

(c) Marketing és kommunikáció

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése.

(b) Társaságunk alapvető érdeke, miszerint mélyrehatóan kívánjuk tanulmányozni, hogy az ügyfeleink hogyan használják a termékeinket és szolgáltatásainkat – mindezzel segítve azok fejlesztését.

Marketing

A szolgáltatásainkat és garanciális ügyintézést érintő kommunikációnk különválasztandó minden egyéb marketingtevékenységtől.

Marketing kommunikációs csatornákon kapcsolatba léphetünk Önnel, amennyiben ehhez korábban hozzájárult, vagy korábban termékeket, illetve szolgáltatást vásárolt tőlünk és nem jelölte meg, hogy nem szeretne marketing anyagot kapni. Magánszemélyként bármikor leiratkozhat a marketing jellegű tartalmainkról. Ebbéli szándékát az privacy@audio-technica.eu email címen vagy a – bármelyik marketing e-mail végén található – leiratkozás gombra kattintva jelezheti számunkra.

Marketing harmadik fél irányába

Minden esetben az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük, mielőtt adatait megosztanánk harmadik féllel. Biztosítjuk róla, hogy minden ilyen irányú kérés tisztán megfogalmazott és könnyen érthető – ezáltal is biztosítva az Ön teljes rálátását az adatkezelési folyamatra.

Változás az adatkezelés céljában

Minden esetben csak a fentebb megjelölt célok érdekében rögzítjük és kezeljük az adatait. Kivételt képez ez alól az olyan eset, amikor az adatkezelés oka ugyan más, de ez az ok megegyezik a célokban meghatározottakkal.

Amennyiben nem a fentiekben meghatározott célok érdekében kell, hogy használjuk az adatait úgy értesíteni fogjuk és érthetően elmagyarázzuk a további adatkezelés jogi alapját.

Az Ön személyes adatainak közlése

Az alábbi szervezetekkel oszthatjuk meg személyes információit

 • Viszonteladók, amennyiben Ön megkér minket, hogy segítsünk a kapcsolatfelvételben. Általában a viszonteladók adatait adjuk meg Önnek, hogy közvetlenül kapcsolatba léphessen.
 • Külső szolgáltatók, ideértve az IT, rendszerfelügyeleti, könyvelő és üzleti tanácsadó szolgáltatókat.
 • Professzionális tanácsadók, auditorok, ügyvédek, biztosítók és egyéb külső vállalkozások, amelyek az AT számára szolgáltatást nyújtanak.
 • Az egyes nemzeti adó és vámhivatalok, valamint az ő közbenjárásukra eljáró személyek, akikkel való együttműködés a jog által is meghatározott.
 • Olyan harmadik fél, aki társaságunkban tulajdonrészt vásárol vagy elad, valamint a társaságunk által felvásárolt vállalkozások. Amennyiben az AT tulajdonosi összetételében változás áll be, úgy az új tulajdonosok is kötelesek a mindenkori adatvédelmi szabályzatban leírtaknak megfelelően kezelni az adatokat.

Minden harmadik féltől elvárjuk, hogy az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében a hatályos joggal összhangban járjanak el. Soha nem adunk engedélyt harmadik fél számára, hogy az Ön személyes adatait öncélúan felhasználja.

A jövőben ennek a listának a tartalma változhat.

Nemzetközi közvetítés

Semmilyen esetben sem juttatjuk el a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre.

Adatvédelem

Megtettük a megfelelő biztonsági intézkedéseket, annak elkerülése érdekében, hogy az Ön személyes adatai elvesznek, nyilvánossá válnak, azonosítatlanul módosulnak vagy illetéktelen felhasználásra kerülnek. Továbbá adatai elérését csak az azokkal dolgozó munkatársak, szolgáltatók és tanácsadók számára biztosítjuk. Ők minden esetben az AT által meghatározott módon férhetnek hozzá az adataihoz, melyeket titkosan és bizalmasan kötelesek kezelni.

Olyan működési struktúrát alakítottunk ki, amely illetéktelen adatszerzés esetén azonnal értesíti Önt és a megfelelő hatóságot – a jog által meghatározott módon.

Adatok megtartása

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Csakis addig tároljuk személyes adatait, ameddig ez szükséges a fentebb megjelölt célok eléréséhez, legyen ez jogi, pénzügyi vagy jelentési kötelezettség.

A tárolás idejének meghatározásakor figyelembe vesszük a kezelt adat típusát, mennyiségét és érzékenységét, valamint az esetleges jogosulatlan felhasználásból származó kockázatokat.

Az érvényben lévő jog előírja számunkra az ügyfeleinkkel történt tranzakciók adatainak tárolását a tranzakció időpontjától kezdve hat évig. Minden más esetben általában 3 évig vagy rövidebb ideig tároljuk a személyes adatokat, mely elégséges a garanciális és jelentésbeli kötelezettségeink teljesítéséhez.

Az Ön jogai

Bizonyos körülmények között az Ön személyes adataival kapcsolatban az adatvédelmi törvény által meghatározott jogai érvényesülnek. Az alábbiakban ezeket a jogokat részletezzük.

Amennyiben élni kíván ezen a jogaival, kérjük keressen fel minket a: privacy@audio-technica.eu email címen.

Díjmentesség

Nem kell, hogy díjat fizessen a személyes adatainak eléréséhez, azonban bizonyos esetekben ettől eltérhetünk és díjat szabhatunk ki az adatok eléréséhez, amennyiben az Ön kérése megalapozatlan, túl gyakori vagy túlzó. Ilyen esetekben meg is tagadhatjuk a kérésének teljesítését.

Mire lehet szükségünk Öntől?

Amennyiben felkeres minket a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, úgy szükségünk lesz olyan információkra, melyekkel megerősíti a személyét, hogy a kezelt adatok valóban Önhöz tartoznak. Ez egy kötelező adatvédelmi lépcső, amely biztosítja, hogy az Ön adatai nem kerülnek illetéktelen személy birtokába. Felkereshetjük azzal is, hogy adjon meg több adatot a beazonosításhoz, a folyamat gyorsítása érdekében.

Válaszidő

Megpróbálunk minden jogos kérésre egy hónapon belül válaszolni. Esetenként ez akár több időt is igénybe vehet, különösképpen, ha a kérés bonyolult, vagy több kérése is volt egyidejűleg. Ebben az esetben a panaszától számított egy hónapon belül értesítjük és kevesebb, mint két további hónap alatt válaszolunk.

Joga van:

Hozzáférést kérni a személyes adataihoz. Ezáltal juthat hozzá egy másolathoz azokról az adatokról, amit Önnel kapcsolatban tárolunk és kezelünk.

Helyesbítést kérni az általunk tárolt személyes adataiban. Ezáltal biztosíthatja, hogy az Önről tárolt adataink teljesek és pontosak. Módosítási kérelem esetén ellenőrizhetjük, hogy az újonnan megadott adatok helyesek-e.

Törlést kérni az Ön személyes adatairól. Joga van felszólítani minket, hogy töröljük a személyes adatait, amennyiben azokat ok nélkül kezeljük. Joga van továbbá felszólítani minket, hogy töröljük adatait, ahol az adatkezelés tárgyával szemben már érvényesítette jogát, valamint, ha valami oknál fogva jogtalanul kezeltük adatait, vagy ahol adatkezelésünk nincs összhangban a helyi törvényekkel. Nem minden esetben tudunk eleget tenni adattörlési kérésének, különösképpen, ha ennek jogi akadálya van. Minden ilyen esetben értesítjük Önt.

Kezelés tiltása. Amennyiben a mi (vagy egy harmadik fél) jogos érdekból kezeli az adatait, de Ön olyan helyzetben van, hogy ez érinti az alapvető jogait és szabadságjogait, ezen az alapon megtilthatja nekünk az adatai kezelését. Joga van a tiltáshoz akkor is, ha adatait direkt marketing célra használjuk. Bizonyos esetekben megmutathatjuk Önnek a jogkezelés alapját, amennyiben abba Ön korábban beleegyezett. Mindez felülírhatja a szabadságjogára való hivatkozást.

Kezelés felfüggesztése. Önnek jogában áll az adatkezelés felfüggesztését kérni az alábbi esetekben: (a) amennyiben az adatok pontosságát szeretné egyeztetni, (b) amennyiben az adatkezelés jogtalan, de nem kéri annak törlését, (c) amennyiben Ön megkér minket az adatok további tárolására a tárolási idő lejárta után, (d) amennyiben Ön megkért minket a kezelés törlésére és mi még utána kell járjunk a törlés jogosságának.

Átadást kérelmezni. Jogában áll kérelmezni az adatok átadását Önnek vagy egy Ön által megjelölt harmadik személynek. Az adatokat könnyen értelmezhető, strukturált formában adjuk át. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azokra az adatokra érvényes, amelyeket ön adott meg számunkra egy szerződés teljesítése érdekében.

Beleegyezés visszavonása. Amennyiben Ön korábban beleegyezett a személyes adatainak kezelésébe, ezt a beleegyezését bármikor visszavonhatja. Mindez nincs hatással a visszavonás előtti adatkezelésre. Amennyiben visszavonja beleegyezését úgy bizonyos termékeket és szolgáltatásokat nem tudunk az Ön rendelkezésére bocsátani. Amennyiben ez a helyzet állna elő, úgy erre figyelmeztetni fogjuk Önt.

Panaszkezelés

Jogában áll az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt tenni az Information Comissioner’s Office (ICO) (www.ico.org.uk). elérhetőségein, mely az Egyesült Királyság adatvédelmi felügyelő szervezete. Örömmel állunk rendelkezésére minden kérdésben – és egyben bátorítjuk, hogy panaszával előbb forduljon az adatkezelési menedzserhez a privacy@audio-technica.eu email címen.