Welkom op de gebruiksvoorwaardenpagina van de Audio-Technica Ltd-website. De voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website op eu.audio-technica.com. Door naar deze website te gaan en/of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

U accepteert deze voorwaarden door gebruik te maken van deze website, ongeacht of u zich bij ons wilt registreren of bij ons wilt bestellen. Als u deze voorwaarden niet accepteert, gebruik deze website dan niet.

De eu.audio-technica.com-website wordt beheerd door:

Audio-Technica Limited, een in Engeland en Wales geregistreerde onderneming waarvan het hoofdkantoor zich bevindt in Technica House, Unit 5, Millennium Way, Leeds, LS11 5AL, Verenigd Koninkrijk. Het Britse handelsregisternummer is 1385176.

Ons btw-nummer is GB 233 011 035.

Wij maken onderdeel uit van de volgende handelsorganisaties en/of beroepsorganisaties: PLASA, ISCE en ABBT.

Onze contactgegevens zijn:

Hoofdkantoor:

Technica House

Unit 5, Millennium Way

Leeds

Verenigd Koninkrijk,

LS11 5AL.

Algemeen e-mailadres: sales@audio-technica.co.uk

E-mailadres voor retourzendingen: sales@audio-technica.co.uk

Wij verzoeken u alleen via e-mail te corresponderen over producten op eu.audio-technica.com.

Inleiding

1.1 U heeft toegang tot de meeste gedeeltes van deze Website zonder dat u zich hoeft te registreren. Sommige gedeeltes zijn alleen toegankelijk als u zich registreert.

1.2 Op elk moment kunnen wij deze voorwaarden wijzigen door dit bericht bij te werken. Wij verzoeken u de Website af en toe te bezoeken om de huidige voorwaarden te bekijken, aangezien deze bindend zijn. Sommige bepalingen van deze voorwaarden kunnen teniet worden gedaan door expliciete voorwaarden op bepaalde pagina's op deze Website. Mocht u nieuwe voorwaarden niet accepteren nadat wij u daarvan op de hoogte hebben gesteld, dan moet u deze Website niet langer gebruiken.

Bestellen bij ons

2.1 U plaatst een bestelling bij ons door te bestellen via onze online betalingsprocedure. Als onderdeel van de betalingsprocedure, geven wij u de mogelijkheid uw bestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Wij zullen u een bestelbevestiging sturen waarin de details van de producten staan die u heeft besteld.

2.2 Wij accepteren de bestelling zodra wij de bestelling versturen. Wij zullen u per e-mail een verzendbevestiging sturen. Zodra wij de bestelling versturen, wordt er een koopcontract gemaakt, ook al is uw betaling direct verwerkt, tenzij wij u ervan op de hoogte hebben gesteld dat wij de bestelling niet accepteren of als u uw bestelling hebt geannuleerd.

2.3 Wij kunnen uw bestelling weigeren:

(a) als de goederen niet beschikbaar zijn;

(b) als wij geen toestemming voor uw betaling krijgen;

(c) als er sprake is van een foute prijs of foute productbeschrijving; of

(d) als u niet voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria in onze voorwaarden.

Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn inclusief btw (waar van toepassing) volgens de geldende tarieven. Wij behouden ons het recht voor de prijzen exclusief btw te vermelden, maar zullen de btw apart noemen en deze toevoegen aan de totaalprijs.

3.2 In het geval wij de verpakking, het vervoer, de verzekering en andere relevante kosten in rekening brengen, staan de geldende tarieven in een gespecificeerde prijslijst op een pagina elders op deze Website gemeld.

3.3 Onze prijzen worden periodiek herzien.

Annulerings- en retourbeleid

4.1 In het geval u uw bestelling wilt annuleren:

(a) u kunt ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar sales@audio-technica.co.uk indien de goederen nog niet zijn verzonden; of

(b) indien de goederen reeds aan u verzonden zijn, kunt u de goederen naar ons terugsturen conform de hieronder vermelde clausules 4.2 en 4.3.

4.2 Voor een volledige terugbetaling of ruil kunt u de goederen terugsturen die u bij ons heeft besteld ongeacht de reden en op elk moment binnen 14 dagen na aankoop. De kosten van het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

4.3 Voor u de goederen terugstuurt, moet u de retourzending online aanmelden en om een RMA-nummer (Retourneren Met Autorisatie-nummer) vragen. Goederen die worden teruggestuurd zonder een door ons van tevoren uitgegeven geldig RMA-nummer zullen worden geweigerd.

4.4 Zodra wij de goederen hebben ontvangen, zullen wij overgaan tot een volledige terugbetaling of een tegoedbon sturen indien nodig.

4.5 Het recht op het terugzenden van goederen zoals genoemd in clausule 4.3 is niet van toepassing indien het product of de verpakking beschadigd is.

De bepalingen van deze clausule 4.5 zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Toestemming

5.1 U mag onderdelen van deze Website printen en downloaden voor eigen gebruik op de volgende basis:

(a) er mogen op geen enkele wijze documenten of gerelateerde afbeeldingen op deze Website worden gewijzigd; (b) er mogen geen afbeeldingen op de Website zonder de begeleidende tekst worden gebruikt; en

(c) alle copyright- en handelsmerkvermeldingen moeten op alle kopieën staan.

5.2 Tenzij anders aangegeven, zijn alle copyright- en andere intellectuele-eigendomsrechten van al het materiaal op deze Website (waaronder, zonder beperkingen, foto's en grafische afbeeldingen) in bezit van ons of onze licentiegevers. Ten behoeve van deze voorwaarden is elk gebruik van onderdelen van deze Website anders dan genoemd in clausule 5.1 hierboven voor elk doeleinde verboden. Als u een van de punten van deze voorwaarden overtreedt, wordt u automatisch de toegang tot deze Website ontzegd en moet u direct gedownloade of geprinte onderdelen van deze Website vernietigen.

5.3 Afhankelijk van clausule 5.1 mag er niets van deze Website worden weergegeven of opgeslagen op een andere website of worden opgenomen in een publiek of privaat elektronisch retrieval-systeem of publieke of private elektronische retrieval-dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5.4 Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden genoemd in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

Toegang tot de diensten

6.1 Hoewel wij ernaar streven dat onze Website normaal 24 uur per dag bereikbaar is, zijn wij niet aansprakelijk als om enige reden deze Website niet bereikbaar is op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode.

6.2 Het is mogelijk dat er tijdelijk en zonder aankondiging geen toegang is tot de site in het geval van een systeemfout, onderhoud of reparatie of om redenen waar wij geen invloed op hebben.

Bezoekersmateriaal en -gedrag

7.1 Behalve de persoonsgegevens, die vallen onder het privacybeleid, wordt al het materiaal dat u overbrengt of post op de Website beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten verbonden. We dragen geen verantwoordelijkheid voor dit materiaal. Wij en door ons aangewezen personen mogen dit materiaal en alle data, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere zaken die daarbij horen kopiëren, openbaar maken, distribueren, opnemen en op andere wijze gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

7.2 Het is verboden om materiaal te verzenden of over te dragen naar en van de Website:

(a) dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, beledigend, pornografisch, corrupt, oproepend tot rassenhaat, discriminerend, dreigend, schandelijk, revolterend, blasfemisch is, dat in strijd is met de vertrouwelijkheids- of privacyverplichtingen of dat tot hinder of ongemak leidt;

(b) waarvoor u niet alle benodigde licenties en/of toestemmingen heeft gekregen;

(c) dat gedrag omvat of aanmoedigt dat wordt beschouwd als een strafrechtelijke overtreding, aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid of op andere wijze in strijd is met de wet of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, in het Verenigd Koninkrijk of een ander land op de wereld; of

(d) dat technisch schadelijk is (waaronder, zonder beperking, computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke onderdelen, corrupte gegevens of andere schadelijke software of data).

7.3 U mag de Website niet misbruiken (waaronder, zonder beperking, door deze te hacken).

7.4 Wij zullen volledig samenwerken met de autoriteiten of verzoeken van de rechtbanken inwilligen die ons verzoeken of opdracht geven tot de openbaring van de identiteit of locatie van iedereen die materiaal post dat niet overeenstemt met clausules 7.2 of 7.3.

Links naar en van andere websites

8.1 Links naar websites van derde partijen op deze Website worden alleen verstrekt voor uw gemak. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Website. We hebben niet al deze websites van derde partijen gecontroleerd en hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites, hun content of beschikbaarheid. Wij doen daarom geen aanbevelingen of toezeggingen over ze, of over het materiaal dat daar kan worden gevonden, of de resultaten die worden behaald door ze te gebruiken. Mocht u besluiten naar de websites van derde partijen te gaan waarnaar op deze Website wordt gelinkt, dan doet u dat volledig op eigen risico.

8.2 Als u een link naar deze Website wilt gebruiken, dan mag u dat alleen doen door een link naar de homepage van de website te vermelden (maar geen kopie van de homepage te maken) en moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

(a) u mag het Audio-Technica-logo niet verwijderen, wijzigen of de grootte of vorm op enige andere wijze wijzigen;

(b) u mag geen frame of een ander soort browser- of randomgeving rond deze Website creëren;

(c) u mag op geen enkele wijze suggereren dat wij producten of diensten anders dan de onze aanbevelen;

(d) u mag onze relatie niet in een verkeerd daglicht stellen noch andere onjuiste informatie over ons verkondigen;

(e) u mag niet op een andere wijze Audio-Technica-handelsmerken op deze Website gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(f) u mag niet een link gebruiken vanaf een website die niet door u wordt beheerd; en

(g) uw website mag geen content bevatten die weerzinwekkend, beledigend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectueel-eigendomsrecht of andere rechten van andere personen of op andere wijze niet voldoet aan de geldende wetten en regelgeving.

Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor het recht in te trekken verleend in deze clausule 8.2 voor schending van deze voorwaarden en de actie te ondernemen die wij nodig achten.

8.3 U zal ons volledig schadeloosstellen voor enig verlies of enige schade die wij of andere bedrijven van onze groep ondervinden of oplopen door uw schending van clausule 8.2.

Registratie

9.1 Om u te mogen registreren op eu.audio-technica.com moet u minimaal achttien jaar oud zijn.

9.2 Elke registratie is slechts voor een gebruiker. Wij staan niet toe dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord deelt met iemand anders of met meerdere gebruikers op een netwerk.

9.3 U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uitgegeven wachtwoorden. Mocht u weten of vermoeden dat iemand anders uw wachtwoord kent, dan moet u direct contact met ons opnemen.

9.4 Wij mogen, naar eigen goeddunken of als u een of meer van de voorwaarden in deze voorwaarden schendt, uw registratie per direct opschorten of verwijderen.

Disclaimer

10.1 Hoewel wij ervoor proberen te zorgen dat de informatie op deze Website correct is, geven wij geen garantie voor de juistheid en volledigheid van het materiaal op deze Website. Wij mogen op elk moment en zonder vooraankondiging veranderingen doorvoeren aan het materiaal op deze Website of aan de producten en prijzen die erop worden vermeld. Het materiaal op deze Website kan niet meer actueel zijn en wij doen geen beloftes over updates van dit materiaal.

10.2 Het materiaal op deze Website wordt “als zodanig” aangeboden zonder voorwaarden, en garanties. Zodoende leveren wij u, voor zover maximaal toegestaan in de wet, deze Website met dien verstande dat wij alle verklaringen, garanties en andere voorwaarden (waaronder, zonder beperking, de voorwaarden bepaald door de wet voor goede kwaliteit, geschiktheid voor gebruik en het gebruik van redelijke zorgvuldigheid en vakkundigheid) uitsluiten die van invloed kunnen zijn op deze voorwaarden met betrekking tot deze Website.

Aansprakelijkheid

11.1 Wij, elke andere partij (wel of niet betrokken bij de creatie, de productie, het onderhoud en de aflevering van deze Website) en andere bedrijven van onze groep en medewerkers, directieleden, aandeelhouders of agenten, wijzen alle wettelijke verantwoordelijkheid af voor enig bedrag of elke soort van verlies of schade die door u of een derde partij zijn veroorzaakt (waaronder, zonder beperking, elke directe, indirecte, bestraffende of bijkomende vorm van verlies van schade, of elk verlies van inkomsten, winst, goodwill, data, contracten, gebruik van geld, of verlies en schade van of verbonden met enige vorm van bedrijfsonderbreking, en voortvloeiende uit onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), contract of anderszins) in verband met deze Website op enige wijze of in verband met het gebruik, niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze Website, andere websites gekoppeld aan deze Website of het materiaal op deze websites, waaronder, maar niet beperkt tot, het verlies of schade door virussen op uw computerapparatuur, software, data of ander eigendom waar u toegang toe heeft voor het gebruik van of het browsen op deze Website of het downloaden van materiaal van deze Website of andere websites gekoppeld aan deze Website.

11.2 Niets in deze voorwaarden zal onze verantwoordelijkheid uitsluiten of limiteren in geval van (i) dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (zoals deze term is beschreven in de Britse Unfair Contract Terms Act 1977); (ii) fraude; (iii) onjuiste voorstelling van fundamentele zaken; of (iv) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of gelimiteerd onder de geldende wetgeving.

11.3 Als uw gebruik van materiaal op de Website leidt tot de behoefte aan service, reparatie of correctie van apparatuur, software of data, dan draagt u alle kosten daarvan.

11.4 U stemt ermee in dat u ons en al onze medewerkers, directieleden en agenten volledig vrijwaart en vrijstelt van alle claims, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten (waaronder redelijke juridische kosten) ontstaan door schending van de voorwaarden door u of gebruik van onze Website of het gebruik door een ander persoon die uw registratiegegevens gebruikt.

Geldend recht en rechtsgebied

12.1 De voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd conform Engelse wetgeving. Mogelijke onenigheid over deze voorwaarden valt volledig onder Engels recht.

12.2 Wij garanderen niet dat materialen/producten die te koop zijn op de Website geschikt zijn voor of beschikbaar zijn voor gebruik buiten het Verenigd Koninkrijk. Het is niet toegestaan naar deze Website te gaan vanuit gebieden waar deze content illegaal of onwettig is. Als u naar de Website gaat vanaf een locatie buiten het Verenigd Koninkrijk, dan doet u dat op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Diversen

13.1 U mag geen van uw rechten in deze voorwaarden toewijzen, sublicentiëren of op andere wijze overdragen.

13.2 Als een van de bepalingen van deze voorwaarden door een rechtbank van een competent rechtsgebied ongeldig wordt verklaard, zal de ongeldigheid van deze bepaling de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden en deze bepalingen zullen volledig van kracht blijven.

13.3 Alleen de partijen van deze voorwaarden mogen deze voorwaarden opleggen zoals bepaald in de Britse Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.